بلیط هواپیما سوئیت تبریز

سازمان بین‌المللی

اعطای نشان جغرافیایی به ۱۰صنعت‌دستی ایران

اعطای نشان جغرافیایی به ۱۰صنعت‌دستی ایران

نشان جغرافیایی ملی برای 9 رشته صنایع‌دستی از طریق دفتر مالکیت صنعتی به «جاجیم خلخال»، «گلیم نمین»، «ورنی مغان»، «آبگینه تهران»، «نازک‌کاری سنندج»، «گلیم هرسین»، «زیلو میبد»، «گلیم ارداق» و «گلیم سنه» اعطا شد و «منبت آباده» نیز از طریق سازمان بین‌المللی مالکیت صنعتی WIPO نشان جغرافیایی بین‌المللی دریافت کرد. معاون صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در مراسم اعطای نشان جغرافیایی که دیروز برگزار شد، در معرفی نشان...