بلیط هواپیما سوئیت تبریز

سازمان ایرانگردی

چالش های گردشگری مجازی در ایران

چالش های گردشگری مجازی در ایران

کشور مثل شواری عالی فناوری اطلاعات ایران تاسیس گردد.بنابراین، پایگاه های رسمی معرفی کننده توانمندی های گردشگری ایران در وب، باید توسط یک مرکز مدیریت سایت های ملی گردشگری ایران در وب، هدایت و سازماندهی شوند. نباید در سایت رسمی سازمان ایرانگردی http://www.iranmiras.com، چارت سازمانی یا فرمی برای ارتباط با بخشهای مختلف سازمان، دراختیار نداشت. باید در تمامی سایتهای دولتی ایران در وب، سایتهای رسمی و ملی گردشگری ایران در...