بلیط هواپیما سوئیت تبریز

سازمان اقتصادی اکو

گردشگری سلامت یکی از مزیت های برجسته ایران است

گردشگری سلامت یکی از مزیت های برجسته ایران است

افغان به هند افزود: با تلاش مسوولان مربوطه در تلاش هستیم که با صدور ویزای بیماران افغان ، این تعداد مسافر را به کشور سوق دهیم. وی خاطرنشان کرد: پنجمین کنفرانس بین المللی گردشگری سلامت با همکاری سازمان اقتصادی اکو مهر و آبان ماه امسال در بیمارستان رضوی مشهد برگزار می شود. نشست هم اندیشی گردشگری و خدمات روز چهارشنبه با حضور مدیر کل...