بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ساخت پناهگاه

راهنمای کاربردی کمپینگ ( گم شدن )

راهنمای کاربردی کمپینگ ( گم شدن )

ساخت پناهگاه و تامین گرما برنامه ریزی کنید . طرح نقشه ای برای زنده ماندن , ترس را دور می کند و روحیه و اعتماد به نفس شما را افزایش می دهد . - خونسرد باشید و با خونسردی تمام به احرای نقشه خود فکر کنید مکان فعلی خود را توسط نشانه های اصلی و با کمک قطب نما مشخص کنید . -پس از ساخت پناهگاه و اطمینان از وجود آتش برای علامت دادن موقعیت خود را به دقت بررسی کنید . در ذهن خود همه وسایلی را که همراه دارید ...