بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ساخت و ساز هتل‌

غیبت گردشگری ایران در کاهش مشکلات اشتغال و درآمد ملی

غیبت گردشگری ایران در کاهش مشکلات اشتغال و درآمد ملی

بخش هتل‌داری را با زیان های جانبی آن برابر می‌کند. در واقع رشد گردشگری و زیرساخت‌های آن درصورت ادامه رویه‌های جاری در جاده‌سازی‌های بی‌رویه و غیر اصولی در کشور و یا ساخت و ساز هتل‌ و مراکز اقامتگاهی در اکوسیستم‌های حساس طبیعی کشور تهدید است که طعم شیرین درآمد‌های این صنعت را می‌تواند به زهری جانکاه مبدل کند. ...