بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ساخت هتل در ایران

اقبال جهانی برای ساخت هتل در ایران

اقبال جهانی برای ساخت هتل در ایران

جدید در عرصه توسعه باشد، چراکه این صنعت، اقتصاد کشور را از تک محصولی خارج کرده و سبب رونق اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال می شود. او در این راستا از استقبال سرمایه گذاران خارجی برای ساخت هتل در ایران خبر می دهد. به گزارش ایرنا، صنعت گردشگری در ایران از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای رشد و توسعه برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران...