بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ساخت های گردشگری

تبدیل شیراز به دروازه ملل

تبدیل شیراز به دروازه ملل

ساخت های گردشگری کافی نیست بنا براین باید با ارایه امکانات و تسهیلات لازم به سرمایه گذاران واقعی شرایط را مهیا کنیم. وی افزود: اگر استان فارس از لحاظ صنعتی پیشرفت چندانی نداشته باید از داشته های تاریخی و مذهبی به بهترین شکل ممکن استفاده کرد که متاسفانه تاکنون این اتفاق روی نداده است. عضو شورای شهر شیراز با بیان اینکه درآمد حاصل از گردشگری، فارس را بی نیاز می کند، ادامه داد: اگر تبلیغ...