بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ساخت صنایع‌ دستی

بازارچه صنایع دستی در تهران ایجاد می‌شود

بازارچه صنایع دستی در تهران ایجاد می‌شود

بوی در تهران، اظهار کرد: در آن بوستان، بر صنایع دستی استان تهران تأکید خواهد شد و همچنین نگاه ملی نسبت به صنایع دستی وجود خواهد داشت. او با بیان این‌که اکنون در پارک رازی، کارگاه‌هایی برای ساخت صنایع‌ دستی برپا هستند گفت: این کارگاه‌ها از نظر کیفی و کمی در وضعیت مطلوبی نیستند. از نظر کمی باید در سطح وسیع‌تری گسترش یابند تا مرکزی برای معرفی...