بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ساخت سازهای تار ، دوتار ، سه تار

ساخت سازهای تار ، دوتار ، سه تار خواف

ساخت سازهای تار ، دوتار ، سه تار خواف

استان خراسان رضوی, خواف

سازهای زهی در این منطقه از سه قسمت تشکیل شده اند ۱٫ کاسه، که جنس آن چوبیست و از چوب شاه توت یا توت ساخته می شود ۲٫دسته،که جنس آن نیز چوبیست و از چوب گردو ،زردآلو یا عناب ساخته می شود ۳٫صفحه، که آن نیز هم از چوب توت یا شاه توت ساخته می […]