رزرو هتل ایران بوم گردی

ساخت احجام سنگی

احجام سنگی

احجام سنگی

استان خوزستان

ساخت احجام سنگی (ظروف یا اشیا (مجسمه ،دیوار، و ...) ) که ماده اولیه آنها سنگ بوده و با تراشیدن به شکل نهایی مورد نظر در آیند یکی از رشته های زیبا و متنوع صنایع دستی است .حجم سازی یا مجسمه سازی ، یعنی آفرینش شکل سه بعدی بیانگر . بنابر این حجم مهمترین عنصر در طرح یک مجسمه محسوب می شود . احجام سنگی ممکن است به صورت  همه جانبی یا به صورت نقش بر جسته باشد . مجسمه همه جانبی شکلی است مستقل و جدا که فضای...

جاباما