بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ساختمان کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی ايران کجاست

ساختمان کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی ایران تهران

ساختمان کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی ایران تهران

استان تهران, تهران

ساختمان کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی ایران از جمله ساختمان های تاریخی شهر تهران است که قدمت آن به دوره پهلوی اول بر می گردد و در فهرست آثار ملی کشور جا گرفته است.ساختمان کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی ایران توسط یک آلمانی طراحی شده و به عنوان نخستین کانون اتومبیل‌رانی خاورمیانه در سال ۱۳۱۳ ساخته شده […]