بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ساختمان معاونت گردشگری

آغاز تدوین مقررات گردشگری

آغاز تدوین مقررات گردشگری

سال گذشته با رشد رو به رو بوده است. به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رحمانی موحد معاون جدید گردشگری سازمان میراث فرهنگی در نخستین نشست خبری خود با حضور رسانه ها که پیش از ظهر یکشنبه در ساختمان معاونت گردشگری برگزار شد، اعلام کرد: در زمینه زیرساختهای گردشگری دچار ضعف هستیم. همچنین در سرمایه گذاری بهینه در ارائه و تولید امکانات گردشگری باید کار بیشتری انجام داد....