بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ساختمان قدیم پست بیرجند

ساختمان پست قدیم بیرجند

ساختمان پست قدیم بیرجند

استان خراسان جنوبی, بیرجند

ساختمان پست قدیم به لحاظ استقرار مکانی در خیابان شهید منتظری – میدان پست قدیم در محله سرده واقع گردیده است. این بنا در ابتدا در دوره قاجاریه به عنوان غور خانه مورد استفاده قرار می گرفته و بعدها تا سال ۱۳۶۱ به عنوان پست و تلگراف بیرجند بوده و تا سال ۶۲ کاملا تخلیه […]