بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ساختمان بانک ملی

ساختمان صندوق بانک ملی ایران

ساختمان صندوق بانک ملی ایران

استان تهران, تهران

ساختمان بانک ملی به وسیله هنریش‌، معمار آلمانی، بین سال‌های 1300تا 1310، در زمان رضاخان پهلوی ساخته شد. برای نخستین بار در آن زمان‌، در معماری بناهای دولتی، از تلفیق معماری باستانی ایران و معماری اروپا استفاده‌شد.به استناد تصویری در کتاب معماری ایران در عصر پهلوی ، نگارش پرویز رجبی درسال 1355، ساختمان اولیه در یک نگاه کلی دارای ترکیب یک شکل بوده است‌. در سال‌های بعد ،که اطلاع دقیقی از تا...