بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ساختار سقاخانه

سقاخانه

سقاخانه

در اصطلاح مردم سقاخانه به نوعی حجره ی کوچک یا تورفتگی می گویند که در دیواری تعبیه می شود و یا درز دو دیوار را در بر می گیرد و پنجره ی مشبک آهنی ای قسمتی از آن را می پوشاند .سقاخانه غرفه یا نیم بابی است که مردم در آن آب گاهی می سازند […]