بلیط هواپیما سوئیت تبریز

سابقه فرهنگي

توسعه یک سیستم توصیه گر مبتنی بر WebGIS برای گردشگری

توسعه یک سیستم توصیه گر مبتنی بر WebGIS برای گردشگری

امروزه، گردشگری و جذب توریست به عنوان یکی از منابع اقتصادی، به ویژه در کشورهای دارای سابقه فرهنگی و تاریخی بسیار مورد توجه است. در این میان، توسعه سامانه های مبتنی بر رایانه به منظور دادن اطلاعات درباره مراکز گردشگری که متناسب با سلیقه کاربران باشد، به طور روز افزونی گسترش یافته است. انتخاب بهترین […]