بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ساباطهای تاریخی یزد

ساباط های یزد

ساباط های یزد

استان یزد, یزد

یکی از ویژگیهای بارز شهرسازی محله های قدیم یزد، کوچه ها و گذرهای سرپوشیده آن هستند که به آنها “ساباط” گفته می شود. هدف از طراحی و اجرای ساباط این است که انسان گرمازده کویر را دمی در زیر سایه خود، از تابش خورشید در امان نگهدارد. ساباط در لغت به معنای راهرو، دالان و […]