بلیط هواپیما سوئیت تبریز

زیست محیطی

شعار ، جملات و پیام های زیست محیطی

شعار ، جملات و پیام های زیست محیطی

در این بخش تعدادی از پیام ها و شعارهای زیست محیطی بصورت متمرکز جمع آوری گردیده که علاقمندان به محیط زیست میتوانند شعارهای محیط زیست را در مناسبتها و سایر موارد مرتبط با محیط زیست استفاده نمایند ... 1- زندگی پایدار یعنی هماهنگی وسازگاری با طبیعت . 2-زندگی سالم و پایدار در گرو رفتار منطقی ما با قوانین طبیعت است . ...

فرگرد طبیعت

فرگرد طبیعت

و زیست بوم خویش جاری ساخته ایم خیلی زود در برابرمان سر خواهد افراشت . حکیم ارد بزرگ گیاهان بهترین و پاکترین زنجیره خوراک آدمیان هستند . حکیم ارد بزرگ آدمیان همواره نیازمند آموزشهای زیست محیطی هستند . حکیم ارد بزرگ برای نگهداری و نگهبانی از طبیعت باید نگاهی همه فراگیر و باز داشت . حکیم ارد بزرگ ...