بلیط هواپیما سوئیت تبریز

زیست‌محیطی

فرمول هتلداری سبز در ایران

فرمول هتلداری سبز در ایران

منابع انرژی و بازیافت زباله‌های تولیدی، مروج رفتارهای دوستدار طبیعت است، شیوه‌ای از مدیریت بهینه در این عرصه به شمار می‌رود که طی سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته؛ هرچند در ایران که اتفاقا به صورت جدی با بحران‌های زیست‌محیطی دست به گریبان است نتوانسته چندان توسعه یابد. با این همه، هستند هتل‌هایی که در حال حاضر با این عنوان فعالیت می‌کنند. ...

الگوی کانادایی مدیریت توریسم

الگوی کانادایی مدیریت توریسم

گردشگری به صورت فصلی تدوین شده‌اند. همچنین مرکز آمار کانادا، درآمد دولت از گردشگری را تخمین می‌زند. از سوی دیگر، مرکز آمار کانادا مطالعه‌ای را با هدف پیوند دادن به حساب اقماری گردشگری کانادا و حساب‌های اقماری زیست‌محیطی انجام داد که هدف آن، بررسی این موضوع بود که اثرات زیست‌محیطی برای دو صنعت حمل‌ونقل هوایی و خدمات غذا و آشامیدنی چگونه ‌باید تخمین زده شود. نتایج بیانگر...

فروش فلامینگوهای پر بریده به گردشگران!

فروش فلامینگوهای پر بریده به گردشگران!

برخوردار است؛ به‌طوری‌که صنعت توریسم هم‌اکنون به بخش قابل توجهی از اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان مبدل شده است. مقوله گردشگری طبیعت یا همان اکوتوریسم رابطه تنگاتنگی با اصول حفاظت از محیط‌زیست دارد و توسعه گردشگری بدون توجه به مبانی زیست‌محیطی، امری مردود، غیرمنطقی و ناپایدار شناخته می‌شود. از نمونه‌های بارز توسعه ناپایدار گردشگری در کشور می‌توان به آتش‌سوزی‌های جنگل‌ها، آلودگی آب و خاک و همچنین شکار غیرمجاز و قاچاق...