بلیط هواپیما سوئیت تبریز

زیست‌محیطی گردشگری

۶ انگیزه برای مشارکت محلی در توریسم پایدار

۶ انگیزه برای مشارکت محلی در توریسم پایدار

منطقه از نیروهای جوان و زنان بیشتر استفاده شود تا هم به اشتغال‌زایی آنها منجر شود و هم این قشر فراموش‌شده بیشتر در فعالیت‌های توسعه‌ای منطقه مشارکت کنند. طبق نتایج تحقیق مذکور، سه متغیر رضایت از پیامدهای زیست‌محیطی گردشگری، رضایت از پیامدهای اجتماعی گردشگری و رضایت از پیامدهای اقتصادی گردشگری، 44درصد از تغییرات متغیر وابسته انگیزه‌ مشارکت ساکنان محلی در فعالیت‌های توسعه گردشگری پایدار را تبیین می‌کنند....