رزرو هتل ایران بوم گردی

زیستگاه خاویار

این گردشگری کمکی به بندرترکمن و آشوراده نکرد

این گردشگری کمکی به بندرترکمن و آشوراده نکرد

از بندر ترکمن فقط نامی به جا مانده و بس. بندری که سال‌ها پیش تجاری بود و برای خودش بروبیایی داشت. کشتی‌ها و لنج‌های مسافربری هر روز در این بندر پهلو می‌گرفتند و کسب و کار مردم به راه بود. اما با خشک شدن خلیج گرگان و عقب رفت آب دریای خزر در سال‌های اخیر، […]

جاباما