بلیط هواپیما سوئیت تبریز

زیستگاه‌های جانوران

فروش فلامینگوهای پر بریده به گردشگران!

فروش فلامینگوهای پر بریده به گردشگران!

می‌شود. از نمونه‌های بارز توسعه ناپایدار گردشگری در کشور می‌توان به آتش‌سوزی‌های جنگل‌ها، آلودگی آب و خاک و همچنین شکار غیرمجاز و قاچاق حیوانات اشاره کرد. حمل اسلحه و شکار غیرمجاز توسط گردشگران در مناطق و زیستگاه‌های جانوران یکی از مشکلات کنونی اکوتوریسم در ایران به شمار می‌رود. جلوگیری از شکار غیرمجاز در دوره‌های زمانی خاص و تعطیلات به دلیل تراکم گردشگر در مناطق طبیعی کشور،...