بلیط هواپیما سوئیت تبریز

زیستگاه‌های ایران

مشاهده کوچکترین گربه‌سان جهان در ” ریگ جن “

مشاهده کوچکترین گربه‌سان جهان در ” ریگ جن “

کرد: به استناد بررسی‌های علمی سال‌های اخیر، مجموعه پهناور "ریگ جن" غنی‌ترین زیستگاه گربه شنی در کشور و یکی از مهمترین زیستگاه‌های این گونه کمیاب و شاخص در جهان می‌باشد به طوری که بیشترین مشاهدات و مستندات این گونه در زیستگاه‌های ایران در سال‌های اخیر از این منطقه به دست آمده است. وی ادامه داد: گربه شنی با نام علمی (felis margarita) کوچکترین عضو از خانواده گربه...