بلیط هواپیما سوئیت تبریز

زیر ساختهای گردشگری

مسافرت، حقی که زیر چرخ سیاست و اقتصاد له شده!

مسافرت، حقی که زیر چرخ سیاست و اقتصاد له شده!

در حد همین افتخار کردن متوقف مانده است . به نحوی که رفتن و دیدن جذابیتهای کشورمان به صدها دلیل برای بسیاری از مردم مقرون به صرفه و جذاب نیست. این در حالیست که توسعه راهها توسعه زیر ساختهای گردشگری مقرون به صرفه کردن فعالیت در این حوزه برای فعالان گردشگری و جذب سرمایه برای راه انداختن چرخ گردشگری داخلی و مفید بودن آن برای توسعه اقتصادی...