بلیط هواپیما سوئیت تبریز

زیرگذر

ادامه عملیات عمرانی در حریم کاخ گلستان

ادامه عملیات عمرانی در حریم کاخ گلستان

طرح عملیات زیرگذر چهارراه گلوبندک در حریم کاخ گلستان با رعایت تمامی نکات فنی و معماری مورد موافقت قرار گرفت. به گزارش میراث آریا، معاون میراث فرهنگی درباره نتایج جلسه فنی تصریح کرد: «در این نشست تخصصی قرار شد با توجه به اهمیت موضوع و اجرای دسترسی مناسب و آسان برای مردم و مراجعه‌کنندگان از طریق مترو، تسهیل رفت و آمدها و پیاده محور کردن مسیرهای منتهی به بازار و...