بلیط هواپیما سوئیت تبریز

زیرساخت فراگیر

نگاه گردشگری به تجارت الکترونیک

نگاه گردشگری به تجارت الکترونیک

گردشگر را مرتفع کند. بدیهی است که این فرآیندها مرزهای شرکت را با هدایت به سمت کاربردهای B2B2C توزیع شده، پشتیبانی از تعاون و همکاری شرکت‌ها و حمایت از ارتباطات موبایلی با مصرف‌کننده، درهم خواهد شکست. تکنولوژی مبتنی بر این زیرساخت فراگیر و نافذ، برای مصرف‌کننده غیرقابل رویت خواهد بود و در عین حال اطلاعات در خانه، محل کار و حتی در طول سفر نیز در دسترس خواهند بود. در...