بلیط هواپیما سوئیت تبریز

زیرساخت ارتباطی

مروری بر ۶ سایت گردشگری اجتماع‌محور در کنیا

مروری بر ۶ سایت گردشگری اجتماع‌محور در کنیا

با چند دلیل ذکر شدند؛ شامل ارتقای پیوندها، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و معیشت متنوع، بهسازی‌های مشاهده‌شده در زمینه توسعه اجتماعی درون جامعه محلی و بهبود سبک زندگی- بهبود خدمات آموزشی و بهداشتی، دسترسی به آب سالم، توسعه حمل‌ونقل، توسعه زیرساخت ارتباطی. اما هیچ تاثیر چشمگیری بر کاهش فقر دیده نشد. منبع: کتاب گردشگری اجتماع محور؛ یافتن تعادل و تعیین مسیر برای آینده ...