بلیط هواپیما سوئیت تبریز

زیرساخت‌های الکترونیکی

دومین کنفرانس گردشگری الکترونیکی ایران مهر ماه برگزار می‌شود

دومین کنفرانس گردشگری الکترونیکی ایران مهر ماه برگزار می‌شود

از مهم‌ترین اهداف آن زمینه‌سازی در خصوص توسعه گردشگری الکترونیک در کشور و همچنین ایجاد ادبیات علمی در گردشگری الکترونیک به شمار می‌آید. دبیر علمی دومین کنفرانس گردشگری الکترونیکی ایران با اشاره به ضعف کشور در خصوص زیرساخت‌های الکترونیکی گفت: در کشور ما با توجه به نبود زیرساخت‌ها و همچنین قوانین و مقررات موجود در جامعه، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه گردشگری الکترونیکی ضعف ارائه خدمات الکترونیکی...