بلیط هواپیما سوئیت تبریز

زیرخاک

بخشی از پل تاریخی آق‌ قلا گلستان فروریخت

بخشی از پل تاریخی آق‌ قلا گلستان فروریخت

هر طریق ممکن و با جذب هزینه مورد نیاز مجددا شروع به کار کند. به گزارش ایرنا در سال 92 و هنگام فصل جدید کاوش در پل تاریخی آق‌ قلا در ضلع جنوبی آن یک چشمه دیگر پل از زیرخاک کشف شد و تعداد آن به پنج چشمه رسید. پل تاریخی آق‌ قلا تنها پل دارای تزئینات آجری در ایران که در دوره صفویه بر روی رودخانه گرگان...