بلیط هواپیما سوئیت تبریز

زیتون‌چینی

جشنواره زیتون‌چینی

جشنواره زیتون‌چینی

در آن پتانسیل‌های اقلیمی و فصلی زنجان را به گردشگر معرفی کرد، می‌تواند یکی از راه‌کارهای جذب گردشگر در فصل زمستان باشد. برای مثال، از جمله این پیشنهادات که قطعاً باید با حمایت‌های دولتی و غیردولتی عملیاتی شود، برگزاری جشنواره زیتون‌چینی و روغن‌گیری زیتون در منطقه طارم که معروف به هندوستان ایران است می‌تواند راهی در توسعه گردشگری در نیمه دوم سال استان باشد. وی اظهار کرد:...