بلیط هواپیما سوئیت تبریز

زیبایی‌شناسی

هدفمندی یارانه‌ها بلای جان صنایع‌دستی شد

هدفمندی یارانه‌ها بلای جان صنایع‌دستی شد

در حوزه صنایع‌دستی وجود دارد و آن فرهنگ‌سازی است.» نامور مطلق با بیان اینکه فرهنگ‌سازی می تواند به فروش کالا ها کمک کند، می‌گوید: «برای فروش این کالاهای باید از قبل فرهنگی‌سازی کرد و باید بتوانیم یک زیبایی‌شناسی فاخر، ایرانی و اسلامی ایجاد کنیم. تا چند سده اخیر این زیبایی‌شناسی‌ها وجود داشت و مردم آن را می‌پسندیدند. اما سیاست‌گذاری دولت‌ها و تغییر در سبک زندگی مردم این...