بلیط هواپیما سوئیت تبریز

زیبایی‌شناسانه

صنایع خلاق بومی و تاثیر آن بر روند توسعه کشور

صنایع خلاق بومی و تاثیر آن بر روند توسعه کشور

رشد صنایع خلاق بومی مانند صنایع‌دستی، در نواحی مختلف با افزودن جذابیت به اماکن و فضاهای موجود، باعث می‌شود مخاطب بیشتری به محصولات و خدمات آنها معطوف شود. البته باید افزود که پدیده‌ها و محصولات فرهنگی مانند صنایع‌دستی به‌دلیل جذابیت‌های زیبایی‌شناسانه و قابلیت‌های بالا برای اثرگذاری بر ذهن مخاطب، می‌تواند موجب شکوفایی بیش از پیش عرصه صنایع خلاق در جامعه شود. همچنین باید گفت که عرصه فرهنگ در کنار ویژگی‌های...