بلیط هواپیما سوئیت تبریز

زیان های فرهنگی

مسافران دقیقه ۹۰ نوروز ۹۳ نیازمند برنامه سفر هستند

مسافران دقیقه ۹۰ نوروز ۹۳ نیازمند برنامه سفر هستند

نداریم و این گردشگران نیز تعدادی افغانی هستند که برای زیارت و دیدار اماکن مذهبی وارد کشور می شوند. در صورتی که گردشگری باید اقتصادی باشد و افراد محلی از آن مرتفع شوند نه آنکه تنها آلودگی محیط زیستی و زیان های فرهنگی از آن باقی بماند.» این استاد دانشگاه معتقد است: «در جوامع بومی تورگردانی محلی نداریم این درحالی است که...