بلیط هواپیما سوئیت تبریز

زیارتگاه پنجه علی

کوهستان پارک پنجه علی

کوهستان پارک پنجه علی

استان هرمزگان, بندر عباس

دزک و…. عازم بندرعباس و بلعکس بودند در این مکان استراحت می کردند و به انجام فرائض دینی خود می پرداختند و مردم زیادی برای ادای نذر به این مکان می آمدند . زیارتگاه پنجه علی جایگاه خاصی در بین مردم بندرعباس دارد بطوری که مردم بندرعباس قدیم حتی برای سیزده بدر به این مکان می آمدند و علاقه ی خاصی به این...