بلیط هواپیما سوئیت تبریز

زیارتگاه های یزد

ستی پیر یزد

ستی پیر یزد

استان یزد, یزد

ستی پیر این زیارتگاه در شرق شهر یزد در نزدیکی مریم آباد یزد قرار دارد و بنای آن مانند قلعه است که آثار چهار برج باستانی در اطراف قلعه دیده می شود . به باور زرتشتیان ، این مکان پناهگاه مادر شاهزادگان ساسانی است و شامل سه زیارتگاه می باشد . مراسم این زیارتگاه در […]