رزرو هتل تفریحات کیش

زنان لرده

حماسه زنان لرده دشتستان، الگویی هویت ساز برای زنان ایرانی

حماسه زنان لرده دشتستان، الگویی هویت ساز برای زنان ایرانی

پشتیبانی از جنگ و پرستاری از مجروحان این بار خود برای مقابله با استعمار دست به سلاح می‌برند و برای دفاع از سرزمین؛ جان خویش را در طبق اخلاص گذاشتند و مانع پیشروی نیروهای استعمار شدند. نام زنان لرده‌ای در منابع ضبط شده به صورت همسر، مادر و خواهر آمده که بیانگر مردانه بودن تاریخ است؛ آنطور که در منابع تاریخی آمده، نام تعدادی از آنان عبارتند...