بلیط هواپیما

زمین شناسی در ایران

ژئوتوریسم در ایران

ژئوتوریسم در ایران

عوامل پیدایش تنوع زمین شناختی در ایران برای تشکیل تنوع زمین شناختی (Geodiversity)تنوع و دگرگونی توسط فرایندهای بیرونی و درونی لازم است. فرسایش‌، آتشفشان‌ها، چین‌خوردگی‌ها و گسله‌ها، گنبدها و بلورهای نمکی و همچنین تپه‌های مرجانی عامل پیدایش رخنمون‌ها، اشکال و جلوه‌های زمین می شوند که موجب جلب گردشگران علاقه‌مندان به پدیده‌های طبیعی می‌گردد. در میان […]