رزرو هتل ایران بوم گردی

زمینهای کشاورزی

شگفتی سفیر هلند از معماری آرامگاه فردوسی

شگفتی سفیر هلند از معماری آرامگاه فردوسی

می یابد در سالهای گذشته محل رهاسازی پساب آلوده و نخاله های ساختمانی بود و محصولات کشاورزی تولیدی در حریم این رود نیز با آب آلوده آبیاری می شد. رهاسازی غیرقانونی فاضلاب خام در کشف رود و آبیاری غیرمجاز زمینهای کشاورزی اطراف آن با فاضلاب تهدید بزرگی برای وضعیت بهداشت و سلامت زائران و مجاوران در مشهد بود. تاکنون در چهارچوب طرح احیا و آزادسازی کشف رود...

جاباما