رزرو هتل فضاگشت

زرقان

حوض ماهی و آب مقدس
تا 50 سال پیش در فارس ، سه حوض ماهی در شیراز ، فسا و زرقان وجود داشت اما با خشک شدن حوض ماهی فسا اکنون دو حوض دایر است ...
شهر زرقان
زَرقان شهری است در بخش زرقان شهرستان شیراز استان فارس در جنوب ایران. نام نام زرقان که در اصل زرگان بوده واژه ایست مرکب از ((زر)) به معنی طلا و ...