رزرو هتل

زباله‌ها

در ایران تنها ۱۳ درصد گردشگران، طبیعت‌گردی می‌‌کنند

در ایران تنها ۱۳ درصد گردشگران، طبیعت‌گردی می‌‌کنند

دنیا اتحادیه جهانی غارشناسی به مسائل مربوط به غارها می‌‌پردازد اما از آنجایی که در حال حاضر یکی از مهمترین معضلات غارهای کشور انباشت زباله در آنهاست در ایران یک روز به عنوان روز غار پاک جهت پاکسازی غارها از زباله‌ها اختصاص داده شده است. مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان محیط اظهار داشته است: امسال همزمان با روز ملی غار پاک، 100 غار در کشور از...

جنوب گردی