جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

رو انداز

شمدبافی

شمدبافی

استان یزد, یزد

۲۰ دولا به عنوان تار استفاده می‌شود. که هم اکنون اکثراً توسط دستگاههای تک فاز بافته می‌شود. شمدها معمولا در اندازه های ۱۵۰*۲۲۰ سانتی‌متر است و دارای ۲۷ چله می‌‌باشد. مردم یزد از شمد،در شبهای گرم تابستان به عنوان رو انداز استفاده میکردند چرا که هم خنک میبوده و هم برای جلوگیری از گزش حشرات بسیار کارساز است. کاربرد شمد از شمد به عنوان رو انداز استفاده می...