رزرو هتل

رونق ورزش قهرمانی

برنامه ریزی برای تبدیل کیش به پایگاه ورزش قهرمانی ایران

برنامه ریزی برای تبدیل کیش به پایگاه ورزش قهرمانی ایران

به تویعه ورزش و فرهنگ کشور می شود. افشارزاده با تشکر از حمایت های صدا و سیمای مرکز کیش از پوشش رسانه ای فعالیت های ورزش جزیره از حمایت های مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش هم در راستای رونق ورزش قهرمانی جزیره تشکر کرد. مدیرکل صدا و سیمای مرکز کیش هم در این دیدار با تاکید بر حمایت همه جانبه رسانه ملی از ورزش گفت: یکی از...

جنوب گردی