رزرو هتل ایران بوم گردی

روش نمونه گيري

تاثیر جنسیت بر استنباط از ریسک های سفر در بین گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان

تاثیر جنسیت بر استنباط از ریسک های سفر در بین گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان

موفقیت صنعت گردشگری علاوه بر توسعه زیرساخت های این صنعت، مستلزم تقویت عوامل ترغیب کننده و کاهش عوامل بازدارنده قصد سفر گردشگران به یک مقصد گردشگری است. ریسک های استنباط شده مرتبط با سفر به یک مقصد گردشگری، یکی از مهمترین عوامل بازدارنده سفر گردشگران به آن مقصد گردشگری است. از سوی دیگر، ممکن است […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین