رزرو هتل ایران بوم گردی

روش علمی در گردشگری

نظام شمارش گردشگران اصلاح می‌شود

نظام شمارش گردشگران اصلاح می‌شود

روش علمی در گردشگری ایجاد نکردیم که این موضوع جزو برنامه‌های من است.رحمانی ادامه داد: آنچه اکنون از آمار گردشگری دریافت می‌کنیم، مبتنی بر روش‌هایی ساده و دستی است که پایه‌ی یک برنامه‌ریزی قرار گرفته، در حالی که ما باید اطلاعاتی مبتنی بر یک نظام اقماری داشته باشیم که این موضوع در برنامه است و چند ماهی هم می‌شود کار روی آن شروع شده است.همه‌ی اتباع خارجی را گردشگر می‌دانند!او س...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین