رزرو هتل ایران بوم گردی

روش صید مشتا

صید مشتا

صید مشتا

استان هرمزگان, بندر عباس

مُشتا نوعی روش صید سنتی آبزیان در استان هرمزگان در جنوب ایران است. این نوع صید با استفاده از جزر و مد انجام می‌شود. در این روش چوب‌هایی در ساحلکار گذاشته شده و با استفاده از تور حصاری ایجاد می‌شود، که هنگام بالا آمدن آب تعدادی آبزی وارد آن شده و با پایین رفتن آب، […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین