رزرو هتل ایران بوم گردی

روشهای دور کردن حیوانات وحشرات

روشهای دور کردن حیوانات وحشرات

روشهای دور کردن حیوانات وحشرات

حمله حیوانات هار وقتی که با حیوانات مشکوک به هاری مثل راکن، گرگ، سگ، خفاش و یا روباه مواجه می‌شوید فرار نکنید. زیرا درحال دویدن، پشت پاها و زانو شما درمعرض حمله است. دورکننده حیوانات مقداری آمونیاک بر روی زباله ها بپاشید تا حیوانات را دور نگه دارد. دورکننده جوجه تیغی از گلوله نفتالین برای […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین