رزرو هتل ایران بوم گردی

روشن کردن آتش در طبیعت

روشن کردن آتش در طبیعت

روشن کردن آتش در طبیعت

آتش زنه برای درست کردن آتش بدون کبریت ابتدا باید مقداری آتش زنه بسیار خشک تهیه نمود و آنها را از باد و رطوبت محافظت کرد. انواع آتش زنه: پوست درختان، مانند درخت کاج که اگر چوب آن خیس هم باشد باز آتش میگیرد، قسمت داخل درختان پوسیده، الیاف لباس، طناب یا ریسمان نخی، برگ […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین