جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

روستا وبقعه شاه میلرزان

روستا و بقعه شاه میلرزان

روستا و بقعه شاه میلرزان

استان گیلان, تالش

این بقعه در خطبه سرای تالش واقع است.از داخل بازار خطبه سرا یک راه فرعی باز می شود.این راه علائم جذب کننده و راهنما برای محور زیبا و حذاب شامیلرزان ندارد.برای رسیدن به…