رزرو هتل ایران بوم گردی

روستای ییلاقی آرک خوسف

روستای ییلاقی آرک

روستای ییلاقی آرک

استان خراسان جنوبی, خوسف

روستای سرسبز وخوش اب وهوای آرک در ۷۰کیلومتری غرب مرکز استان واقع شده است.از شمال شهرخوسف مسیرروستای مهدیه به سمت شمال ابتدا مسافتی حدود ۳۵ کیلومتر راطی می کنیم . این مسیر ابتدا در دشت پهناوری قرار دارد که پس از طی این مسیر درمنطقه کوهستانی وابتدای گردنه بزرگ وپرپیچ وخم آرک به نام زنو […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین