رزرو هتل ایران بوم گردی

روستای یوج

روستای یوج

روستای یوج

استان قزوین, رودبار

روستای یوج در شمال شرقی استان قزوین در قلب سلسله جبال البرز و بخش روبار الموت غربی واقع شده است. از سمت شمال به روستاهای لطر و پراچان از سمت جنوب به روستای درچاک از سمت شرق به روستای سنبل آباد و از سمت غرب نیز به روستاهای سوگا و دربند محدود میگردد. روستای یوج با توجه به کوهستانی بودنش منطقه خوبی برای کشاورزی ،باغداری...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین